Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Aniworld4u

Versie geldig vanaf 22 mei 2012

 

1. Algemeen
 

1.1 Aniworld4u is gevestigd op 22 mei 2012 te zwolle en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met het KvK nummer 56338317.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Aniworld4u.

1.3 Aniworld4u garandeert dat het geleverde product voldoet aan de aangeboden vermelden specificaties. lees dus altijd de beschrijving van het product. wij meten onze knuffels met oren, hoorns etc meegerekend in de hoogte.
 

2. Levering
 

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Producten worden van de website gehaald als deze niet meer voorradig zijn.

2.2 Op beursdagen genoemd op de website kan de voorraad niet actueel zijn door verkopen op de beurs. Als de koper toch het product heeft besteld zullen wij u zo snel mogelijk op de hoogste stellen, en een passende oplossing vinden.

2.3 Alle genoemde termijnen zijn indicatief. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

2.4 Wij leveren producten aan via PostNL.

2.5 Knuffels worden verpakt in plastic en worden in een doos gedaan. figuren worden goed ingepakt met bubbelplastic en een doos erom heen.

 

3. Prijzen
 

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van een aanbieding niet verhoogd.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW voor boeken/manga's en 9% voor alle andere producten.
 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
 

4.1 Binnen 14 dagen na levering kunt u zonder opgave van reden de geleverde goederen (of deel hiervan) retourneren na een melding naar aniworld4u@hotmail.com, u dient ons echter ten aller tijde op de hoogte te houden als er een zending retour komt.

Terugzending dient te gebeuren in een passende verpakking, in de originele staat waarin de goederen zijn geleverd. Als blijkt dat de goederen zijn gebruikt of beschadigd vervalt het recht van ontbinding. Aniworld4u zal binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen het aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan u terugbetalen. De terugzending van goederen komt geheel voor eigen rekening van de koper.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 14 werkdagen
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
  • audio- en video-opnamen,dvd's en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
  • producten die beschadigd zijn aangekomen en niet direct gemeld op de dag van levering. Indien u hier langer mee wacht vervalt de herroepingsrecht en telt het product als gebruikt en kan niet meer teruggezonden worden of in aanmerking komen voor een vergoeding. Verjaardags cadeau’s altijd eerst zelf nakijken.
  • bij knuffels die geleverd worden met hang label, indien deze zijn verwijderd dan kunnen we deze niet meer terug accepteren. het product telt dan als gebruikt.
  • Myster boxen worden niet retour genomen om wat voor een reden dan ook.indien u dit wel doet krijgt u, uw geld niet terug.

 

5. Gegevensbeheer
 

5.1 Als u een bestelling plaatst bij Aniworld4u dan kunnen uw gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Aniworld4u. Aniworld4u houdt zich aan de Wet Persoonsregisteraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 Aniworld4u respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Aniworld4u maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

6. Garanties
 

6.1 Aniworld4u garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid en betrouwbaarheid.

6.2 De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de goederen verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn geleverd, dan dient u dit onmiddellijk te melden aan Aniworld4u via Aniworld4u@hotmail.com binnen 2 dagen na levering. indien dit later gebeurd kunnen we dit niet in behandeling nemen wegens fraude gevoeligheid.
Terugzending dient te gebeuren in een passende verpakking, in de originele staat waarin de producten naar u zijn toegestuurd. kosten voor retour zending zijn voor eigen rekening. Mystery boxen worden niet retour genoemen.
 

6.3 Als de klacht gerechtvaardigd is, worden de producten kosteloos vervangen, of het aankoopbedrag wordt teruggestort op uw rekening. dit is alleen als het product defect is en niet meer te repareren.

6.4 Aniworld4u is niet verantwoordelijk voor enig ander vorm van schade, vervolgschade of (gerepareerde) fabrieks fouten/defecten.

 

7. Aanbiedingen

 

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Mondelinge afspraken verbinden Aniworld4u alleen nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.

7.3 Aanbiedingen van Aniworld4u gelden niet automatisch voor nabestellingen.

7.4 Aniworld4u kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als deze een kennelijke vergissing of verschrijven bevat die de klant had behoren te begrijpen.

7.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of anderen afspraken gelden alleen na een schriftelijke overeenkomst.

 

8. Overeenkomst
 

8.1 Een overeenkomst tussen Aniworld4u en de klant komt tot stand nadat de order door Aniworld4u op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Aniworld4u behoudt het recht om zonder opgave van reden orders niet te accepteren.

8.3 Alle orders worden pas verwerkt na onvangst van betaling.
 

9. Afbeeldingen en specificaities
 

9.1 Alle afbeeldingen en specificaties zijn ter indicatie, en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 

10. Overmacht Aniworld4u
 

10.1 Aniworld4u is niet aansprakelijk als het haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Met overmacht wordt verstaan alles wat een vreemde oorzaak heeft dat niet bij het risico van Aniworld4u behoort.

10.3 Bij overmacht behoudt Aniworld4u het recht om haar verplichtingen op te schorten en is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geen geval is Aniworld4u gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

11. Aansprakelijkheid.

11.1 Aniworld4u is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd gebruik van de producten.

 

12. Eigendomsvoorbehoud.

12.1 Producten van Aniworld4u blijven eigendom van Aniworld4u tot de afnemer aan haar/zijn verplichten heeft voldaan.

 

13. Toepasselijk recht / bevoegde rechter
 

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen die niet tussen Aniworld4u en koper in onderling overleg kunnen worden opgelost, dan neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement te Zwolle kennis.